رمز دوم پویا

حتماً می‌دونید که از اول دی رمز دوم پویا برای تراکنشهای اینترنتی اجباری می‌شه. من سه تا کارت از سه بانک مختلف دارم که روی هر سه رمز دوم پویا رو فعال کردم. در این رشتو چند تا نکته که به ذهنم رسید رو می‌گم:

[بالا]

کلیدواژه‌ها:   بانک     رمز دوم     رمز دوم پویا