برچسب ها » memnto

ممنتو

فیلم ممنتو (memento) فیلمی است که روی فقدان حافظه کوتاه مدت تمرکز می‌:ند و پیامی ورای این درونمایه ظاهری دارد. داستان فیلم نوشته جاناتان نولان برادر کریستوفر نولان کارگردان فیلم است. البته داستانی که جاناتان نولان نوشته تفاوتهایی را با فیلمی که بعداً ساخته شد دارد. داستان جاناتان داستانی خطی است که توسط کریستوفر به فرم فیلمنامه‌ای غیر خطی، روایی و با پرشهای متعدد تبدیل شد. فیل شامل دو دسته سکانس سیاه و سفید و رنگی است. سکانس‌های سیاه و سفید از نظر زمانی به فرم طبیعی وقوع حوادث به تصویر کشیده شده‌اند و سکانسهای رنگی به صورت زمانی برعکس نشان داده می‌شوند. در واقع بخشهای رنگی وقایع دنیای بیرون از ذهن لنی (قهرمان فیلم) هستند و سکانسهای سیاه و سفید کلنجارهای درونی او با خودش هستند. به ازای هر سکانس رنگی بلافاصله یک سکانس سیاه و سفید وجود دارد.

ادامه مطلب »